Sunday, May 27, 2012

Benefits of reading Shree HariVijay Grantha

श्री हरिविजय ग्रंथ पठण फलश्रुती  

अध्याय १. :- संकटाशी सामना करण्याचे धैर्य येईल.
अध्याय २. :- विवेक जागृत होईल व आपल्यावरील  संकट टळेल.
अध्याय ३. :- या अध्यायाचे नित्य पठण कृष्णाष्टमीस केल्याने स्मरणशक्ती वाढेल.
अध्याय ४. :- अभक्ष्य भक्षणाचा व दुषित अन्न घेतल्याचा दोष जाईल.
अध्याय ५. :- कृष्णभक्ती वाढेल, अपत्यांना सुख प्राप्त होईल.
अध्याय ६. :- क्षमाशीलता व आनंद प्राप्त होईल.
अध्याय ७. :- सत्याप्रियता वाढेल; धनलोभ व कृपणता दूर होईल.
अध्याय ८. :- देवतांबद्दलची भेदबुद्धि दूर होऊन भगवंताची कृपा होईल.
अध्याय ९. :- कृष्णाध्यानातील अडथळे दूर होतील. पापक्षय होऊन बंधनातून सुटका होईल.
अध्याय १०. :- कामक्रोधादी विकारांवर जय मिळवण्यास साहाय्य होईल.
अध्याय ११. :- गुप्त शत्रूंचा उपद्रव होणार नाही; सर्पाचे भय राहणार नाही.
अध्याय १२. :- अवघड कार्य करण्यास लोकांचे सहकार्य मिळेल; संकट दूर होईल.
अध्याय १३. :- मनातील पशुत्व व हीन वृत्ती नष्ट होतील.
अध्याय १४. :- संकुचित विचार, द्वेष, मत्सर आदी विकार कमी होतील.
अध्याय १५. :- माता व पुत्र यांचा विरह संपेल. दुर्लभ संतसमागम प्राप्त होईल.
अध्याय १६. :- घरात अन्नाचा तुटवडा पडणार नाही.
अध्याय १७. :- ब्रह्महत्येचे पातक नष्ट होईल. दांपत्य-प्रेमातील वितुष्ट दूर होईल, पाप व्यभिचार घडणार नाही.
अध्याय १८. :- त्यागबुद्धी वाढेल, मोह-ममता कमी होईल.
अध्याय १९. :- अडलेले कार्य सिद्ध होईल.
अध्याय २०. :- विद्या व विनय यांचा लाभ होईल.
अध्याय २१. :- लोकांचे दु:ख दूर करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त होईल, दररोज एकदा या प्रमाणे सहा महिने वाचावा.
अध्याय २२. :- हट्टी व्याधींचा त्रास कमी होईल; संकटात युक्ती सुचेल.
अध्याय २३. :- कुमारिकांना चांगला पती मिळेल, गृहकालः दूर होतील.
अध्याय २४. :- क्षमा, धैर्य, आनंद, संतोष यांचा विकास होईल.
अध्याय २५. :- धनशुद्धी व मन:शुद्धी होईल.
अध्याय २६. :- ऐहिक संकटातून पार पडून सुख प्राप्त होईल.
अध्याय २७. :- शत्रूंवर विजय मिळवणे सोपे होईल.
अध्याय २८. :- शंकर प्रसन्न होईल.
अध्याय २९. :- सख्यभक्तीचा लाभ होऊन निस्पृहता राहील.
अध्याय ३०. :- गृह्सौख्यःची वाढ होईल आणि रजोगुण कमी होऊन सत्वगुण भक्ती उपजेल.
अध्याय ३१. :- या अध्यायाचे सहा महिने रोज एकदा मनात वाचन केले तर हनुमंताची उपासना सफल होईल; इष्टप्राप्ती होईल.
अध्याय ३२. :- श्रीकृष्णावर भक्ती जडेल व त्याची कृपा प्राप्त होईल.
अध्याय ३३. :- दीर्घोद्योग सफल होईल, राजसत्तेची कृपा होईल.
अध्याय ३४. :- श्रीकृष्णाचे साहाय्य मिळून दुष्टांपासून संरक्षण होईल.
अध्याय ३५. :- पूर्वकर्मापासून  मुक्ती मिळेल व धैर्य प्राप्त होईल.
अध्याय ३६. :- सर्वाभूती परमेश्वराची अनुभूती येईल व योगमार्गात प्रगती होईल.

No comments:

Post a Comment