Thursday, October 2, 2014

भोंडल्याची ( हादग्याची ) गाणी - ८

खालील गाण्यात यमक साधणारे शब्द शोधून हजर असलेल्या मुलींची / मुलांची नावे गुंफतात.


अडकित जाऊ खिडकीत जाउ खिडकीत होता बत्ता
भुलाबाईला लेक झाला नाव ठेवा दत्ता ॥१॥

अडकित जाऊ खिडकीत जाउ खिडकीत होता वाटी
भुलोजीला लेक झाली नाव ठेवा चाटी ॥२॥

अडकित जाऊ खिडकीत जाउ खिडकीत होती भाकर
भुलाबाईला लेक झाला नाव ठेवा प्रभाकर ॥३॥

अडकित जाऊ खिडकीत जाउ खिडकीत होता चेंडू
भुलोजीला लेक झाला नाव ठेवा बंडू  ॥४॥

अडकित जाऊ खिडकीत जाउ खिडकीत होता चष्मा
भुलाबाईला लेक झाली नाव ठेवा सुषमा / रेश्मा  ॥५॥


अडकित जाऊ खिडकीत जाउ खिडकीत होता रुपया बंधा
भुलोजीला लेक झाली नाव ठेवा चंदा  ॥६॥

अडकीत जाऊ खिडकीत जाऊ खिडकीत ठेवला अडकित्ता
भुलाबाईला मुलगी झाली, नाव ठेवलं स्मिता ॥७॥

अडकित जाऊ खिडकीत जाउ खिडकीत होता पाटा
भुलोजीला लेक झाला साखर खडी वाटा,
बाणा बाई बाणा, स्वदेशी बाणा, गाणे संपले खीरापत आणा ॥५॥

================================================काळी चंद्रकळा नेसु कशी?
गळ्यात हार घालू कशी?

ओटीवर मामांजी जाऊ कशी?
दमडिचं तेल आणु कशी?

दमडीचं तेल आणलं
सासुबाईंचं न्हाणं झालं

वन्सन्ची वेणी झाली
भावोजींची दाढी झाली

मामंजींची शेन्डी झाली
उरलेलं तेल झाकुन ठेवलं

लांडोरीचा पाय लागला
वेशीबाहेर ओघळ गेला

त्यात हत्ती वाहून गेला
सासुबाई सासुबाई अन्याय झाला

दुध्-भात जेवायला वाढा
माझं उष्ट तुम्हीच काढा.…


No comments:

Post a Comment