Tuesday, October 7, 2014

भोंडल्याची ( हादग्याची ) गाणी - १३

आड बाई आडवणी, आडाचं पाणी काढवणी
आडात होती देवळी, देवळीत होता खराटा
आमचा हादगा मराठा।।

आड बाई आडवणी आडाचं पाणी काढवणी
आडात होती देवळी देवळीत होता साबण
आमचा हादगा बामण ।। 

अशाप्रकारे देवळी तून वेगवेगळ्या वस्तू काढून गाणे पूर्ण व्हायचे. ह्याच गाण्याचे दुसरे रूप आहे ते भोंडल्याची वेळ दर्शविणारे. 
आड बाई आडोणी, आडाचं पाणी काढोणी।
आडात पडली सुपारी, आमचा भोंडला दुपारी ।।

आड बाई आडोणी आडाचं पाणी काढोणी।
आडात पडली मासोळी आमचा भोंडला संध्याकाळी ।।

आड बाई आडोणी आडाचं पाणी काढोणी।
आडात पडली कात्री आमचा भोंडला रात्री ।।

आड बाई आडोणी आडाचं पाणी काढोणी।
आडात पडला शिंपला आमचा भोंडला संपला ।।

भोंडल्याची ही माहिती आणि गाणी तुम्हा सर्वांना आवडली असतील अशी आशा आहे.
भोंडल्याचे हे व्रत आजच्या काळात मागे पडले आहे, खेळ वा गंमत म्हणून प्रत्येकाने दर नवरात्रीत एकदा तरी हे व्रत करावे, अशाने आपला वारसा मागे पडणार नाही.


1 comment: