Friday, September 26, 2014

भोंडल्याची ( हादग्याची ) गाणी - २

भोंडल्याची गाणी आणि उत्सव म्हणजे सासुरवाशिणी स्त्रियांचा किंबहुना लहान वयात लग्न होवून सासरी गेलेल्या मुलींचा मन रमवण्याचा, रोजची दुःखे विसरण्याचा, कल्पना विलासात रमण्याचा सण.
मुलींच्या खेळाची आणि कल्पना विलासाचे प्रतिबिंब दाखवणारी ही काही गाणी :-

एक लिंबु झेलू बाई, दोन लिंबं झेलूं ।
दोन लिंब झेलूं बाई, तीन लिंबं झेलूं ।
तीन लिंबं झेलूं बाई, चार लिंबं झेलू ।
चार लिंब झेलू बाई, पाच लिंबं झेलूं ।
पाचा लिंबांचा पानवडा , माळ घाली हनुमंताला ।
हनुमंताची निळी घोडी. येतां जातां कमळं तोडी ।
कमळाच्या पाठीमागं होती राणी ॥
अगं अगं राणी इथं कुठं पाणी ?
पाणी नव्हे यमुना जमुना,
यमुना जमुनेची बारिक वाळू, तिथं खेळे चिलारि बाळू ।
चिलारि बाळाला भूक लागली ।
सोन्याच्या शिंपेनं दूध पाजीलं, पाटावरच्या घडीवर निजवलं ।
नीज रे चिलारि बाळा, मी तर जाते सोनारवाड्‍या ।
सोनारदादा सोनारभाई, गौरीचे मोती झाले कां नाहीं ?
गौरीच्या घरीं तांब्याच्या चुली, मांडव घातला मखमख पुरी ।
लगीन लागलं सूर्योंदयीं, भोजन झालं आवळीखालीं ।
उष्ट्या पत्रावळी चिंचेखालीं, शेणगोळा आंब्याखालीं ।
पानसुपारी तुळशीवरी, वरात निघाली हत्तीवरी ।


====================================आला चेंडू, गेला चेंडू, लाल चेंडू झुगारिला ।
आपण चाले हत्ती घोडे, राम चाले पायीं ।
एवढा डोंगर शोधिला, राम कोठें नाहीं ।
राम ग वेचीतो कळ्या, सीता ग गुंफीती जाळ्या ।
आली ग लगीन वेळा, आकाशीं घातिला मंडप ।
मंडप मंडप बसते पोती, पोती पोती तिरुबाई राळा ।
जरतारी घातलं बोहलं, नवरा नवरी बसली पाटीं ।
पोशीन पायी तिरुबाई राळा, तिरुबाई राळा मुंजा बाळा ।
मुंजाबाळाची मुंजक दोरी, तीच दोरी सावध करी ।
सावध सावध सर्वकाळ, सर्वकाळाचा उत्तम दोर ।
दोर बांधा झाडासी, झाड झबका फुल टपका ।
तें बाई फूल तोडावं, बहिणी माथां खोवावं ।
बहिणी तुझे केस ग, मोतीयाचे घोस ग ।
बहिणी तुझी वेणी ग , केतकीची फणी ग ।
बहिणी तुझा भांग ग, पौर्णिमेचा चांद ग ।
बहिणी तुझा खोपा ग, उंदिर घेतो झोपा ग ।

========================================

शिवाजी आमुचा राजा, 
त्याचा तो तोरणा किल्ला ।
किल्ल्यामधे सात विहिरी,
विहिरीमधे सात कमळे ।
एक एक कमळ तोडिलं,
भवानी मातेला अर्पण केलं ।
भवानी माता प्रसन्न झाली,
शिवाजी राजाला तलवार दिली ।
तलवाऽऽरंऽऽ घेऊनी आला,
हिंदूंचाऽऽ राजा तो झाला ।
हिंदुनी त्याचे स्मरण करावे,
हादग्यापुढे गाणे गावें ।। 
हादगा देव मी पूजिते,
सख्यांना बोलाविते ।
हादगा देव मी पूजिते ।।
लवंगा, सुपार्‍या, वेलदोडे,
करून ठेवले विडे,
आणिक दुधाचे दुध पेढे,
वाहून हादग्या पुढे ।।
हादगा देव मी पूजिते
सख्यांना बोलाविते
हादगा देव मी पूजिते ।।

No comments:

Post a Comment