Monday, September 29, 2014

भोंडल्याची ( हादग्याची ) गाणी - ५

ह्या सासुरवाशिणी मुली मार ही खायच्या. सासरी मिळणाऱ्या ह्या प्रसादाचे उल्लेख असणारी ही काही गाणी :-


नणंदा भावजया दोघीजणी । घरात नव्हतं तिसरं कोणी ।
'शिंक्यावरचं लोणी । खाल्लं कोणी ?
'मी नाही खाल्लं । वहिनीनं खाल्लं ।
आतां माझा दादा येईल ग । दादाच्या मांडिवर बसेन ॥'
'दादा तुझी बायको चोरटी ।'
'असु दे माझी बायको चोरटी ।'
'घे काठी लाग पाठीं ।'
'घेत नाही काठी । लागत नाही पाठी ।
घरादाराची लक्ष्मी मोठीं ॥'

 ===========================================


'कोथिंबीरी बाई ग, आता कधी येशील ग?'
'आता येईन चैत्रमासी', चैत्रा चैत्रा लौकर ये,
हस्त घालीन हस्ताला, देव बसवीन देव्हारा,
देव्हार्‍याच्या चौकटी, उठता  बसता लाथा बुक्की

============================================कमळे कमळे दिवा लाव
दिवा गेला वार्‍यानं
कमळीला नेलं चोरानं
चोराच्या हातातुन सुटली
बाजेखाली लपली
सासुबाईंनी देखली
मामांजीनी ठोकली...

No comments:

Post a Comment