Monday, December 27, 2010

Aaji Mhanate

आजी म्हणते, ’विठुराजा’
गावात झाल्या तिन्‌सांजा

आजी म्हणते, ’हरी हरी’
लामणदिवे घरी घरी

आजी म्हणते, ’रख्‌माराणी’
घमघमली रे धूपदाणी

आजी लावते मागिलदार
दिव्या दिव्या दीपोत्कार

कवी - आरती प्रभु.

No comments:

Post a Comment