Wednesday, December 1, 2010

Puneri Fun

पुणेरी गमती जमती - भाग १

पुण्यात वावरताना सगळीकडे फार गमतीशीर पाट्या / बोर्ड वाचायला मिळतात। त्यातले हे काही नमुने।
No comments:

Post a Comment