Thursday, January 6, 2011

Talya Pitu Talya

टाळ्या पिटू टाळ्या
पुरणाच्या पोळ्या

एक पोळी करपली
दुधामधे कुस्करली

दूध झाले कडू
बाळाला आले रडू ....

No comments:

Post a Comment