Wednesday, January 5, 2011

Adgul Madgul

आपणा सर्वांच्या आईने, आजीने, मावशीने वा काकुने आपल्यासाठी म्हटलेले हे बडबड गीत.

अडगुलं मडगुलं
सोन्याचं कडगुलं

रुप्याचा वाळा
तान्ह्या बाळा

तीट लावू ....

No comments:

Post a Comment