Friday, March 11, 2011

Themba Themba Thamb Thamb

Tarabai modak, honoured with Padmabhushan, was a pioneer to start pre-primary education in India. She developed the concept of 'Anganwadi' and introduced Montessori concepts so that the education can reach to the children if they cant come to education. She wrote many books to educate teachers for pre-primary schools and also for the children.
The following rhyme about rain is also written by Tarabai.

पद्मभूषण विजेत्या ताराबाई मोडक यांनी लिहीलेले पावसावरचे बालगीत आज मी येथे सादर करत आहे. भारतामध्ये ताराबाई ह्यांनी 'अंगणवाडी' ही संकल्पना आणली. प्री-प्रायमरी शिक्षण पद्धती त्यांनी सुरु केली. मुलांना शाळेत येता येत नसेल तर शाळा त्यांच्यापर्यंत जाईल हे त्यांनी रुजविले. अंगणवाडी शिक्षकांसाठी आणि मुलांसाठी त्यांनी अनेक पुस्तके लिहिली. आजचे त्यांचे हे पावसावरचे गाणे आपणा सर्वांना नक्की आवडेल अशी आशा आहे.


थेंबा थेंबा थांब थांब
दोरी तुझी लांब लांब

आकाशात पोहोचली
तिथे कशी खोचली ?

सर सर सर सर धावतोस
सरीवर सरी गुंफतोस

सरी तुझ्या मोत्यांच्या
रुप्याच्या की सोन्याच्या ?

सरी तुझ्या ओल्या
गंगेत जाऊन न्हाल्या...

कवयित्री - ताराबाई मोडक

2 comments: