Sunday, March 6, 2011

Adgul Madgul - 2

Hello Friends,
I had posted the rhyme of adgul madgul before. One of my friend posted me the another form of this same song which I am posting here today. This is longer version though, but easy to by heart :)

नमस्कार
पूर्वी मी अडगुल मडगुल हे गाणे पोस्ट केले होते. हे तसे पिढ्यांपिढ्या चालत आलेले गाणे, त्यामुळे ह्या गाण्याची मूळप्रत कोणती वा कशी असावी हे सांगणे जरा कठीण आहे. माझ्या एक मैत्रीणीने मला ह्या गाण्याची दूसरी एक आवृत्ती मेल केली. आज आपणा सर्वांसाठी ती इथे सादर करत आहे. तशी ही ज़रा लांबलचक आहे पण पाठ करायला सोपी आहे...
बघा तुम्हाला हे गाणे कसे वाटते ते....

अडगुल मडगुल सोन्याचं कड्गुल
अडगुल मडगुल सोन्याचं कड्गुल ॥ ध्रु ॥

खुळ खुळ खुळ रुप्याचा वाळा
खुळ खुळ खुळ रुप्याचा वाळा

तान्ह्या बाळा तीट टिळा
तान्ह्या बाळा तीट टिळा ॥ १ ॥

इवल इवल नाक गुबारे गाल, सायीचे ओठ मऊ मऊ लाल
इवल इवल नाक गुबारे गाल, सायीचे ओठ मऊ मऊ लाल

मोठे मोठे डोळे काजळ काळे, तान्हुले बाळ खुदकन हसले
मोठे मोठे डोळे काजळ काळे, तान्हुले बाळ खुदकन हसले ॥ २ ॥

अडगुल मडगुल सोन्याचं कड्गुल
अडगुल मडगुल सोन्याचं कड्गुल

No comments:

Post a Comment